تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 31 قدم اول شیشه ای های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
31- آیا فکر می‌کردید که مصرفتان باعث می‌شد تا دشواری در کارتان و حل مسائل و رفع مشکلات کمک‌تان می‌کند؟ در چه کارهایی برایتان کار کرده است؟ آیا می‌توانید خرابکاری‌هایی که توسط مصرف بارآوردید را هم توضیح دهید؟ لطفاً براي هركدام با يك مثال زنده پاسخ دهيد.
لینک مرجع