تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 32 قدم اول شیشه ای های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
32- آیا فکر می‌کنید هنوز هم با گفتن و اقرار کردن به اعتیاد و معتاد بودن مشکل دارید؟ آیا اعتقاد دارید که دیگر شما هرگز مواد مخدّر مصرف نخواهید کرد؟ یا بهبودیتان فقط برای امروز است؟ لطفاً براي هركدام با يك مثال زنده پاسخ دهيد.
لینک مرجع