تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 33 قدم اول شیشه ای های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
33- آیا می‌دانید نداشتن برنامه‌ی روزانه در زندگی و بهبودی می‌تواند مصیبت بار باشد؟ آیا از بی‌برنامه‌گی گذشته چیزی را به خاطر دارید که توضیح دهید؟ لطفاً براي هركدام با يك مثال زنده پاسخ دهيد.
لینک مرجع