تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 34 قدم اول شیشه ای های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
34- آیا درد یا مشکلات فیزیکی و جسمانی و بیماری خاصی دارید که خودتان را توجیه به مصرف مواد و یا مسکن کنید؟ این درد و مشکلات شما چیست؟ لطفاً براي هركدام با يك مثال زنده پاسخ دهيد.
لینک مرجع