تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 36 قدم اول شیشه ای های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
36- وقتی برای مدتی مصرفتان را قطع می‌کردید، نسبت به وسوسه‌ی خود چه کار می‌کردید؟ در آن لحظات افکار شما چه راهی را دنبال می‌کرد؟ آیا واقعاً می‌توانستید حریف وسوسه‌تان شوید؟ لطفاً براي هركدام با يك مثال زنده پاسخ دهيد.
لینک مرجع