تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 37 قدم اول شیشه ای های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
37- آیا وقتی فکری به سرتان می‌زند، فوراً و بدون در نظر گرفتن پیامدهایش بدون مشورت با کسی به آن فکرتان عمل می‌کنید؟ بخاطر دارید کدام رفتارهای شما از بی‌اختیاری و اجبار بوده است؟ لطفاً براي هركدام با يك مثال زنده پاسخ دهيد.
لینک مرجع