تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 38 قدم اول شیشه ای های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
38- آیا شما بدون تفکر بنابر خواستتان کاری را انجام می‌دهید؟ اصولاً معتادان هرچه را که می‌خواهند، همان وقت که فکرش را کردند می‌خواهند به دست آورند، این خصلت آیا در شما هم وجود دارد؟
لینک مرجع