تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 39 قدم اول شیشه ای های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
39 -اهداف بزرگ و دراز مدت و پروسه و پروژه‌هایی که نیاز به صبر و برنامه ریزی دارند، برای معتادان کسالت آمیز و غریبه و غیر قابل درک و فهم هستند، شما چطور بودید؟ لطفاً براي هركدام با يك مثال زنده پاسخ دهيد.
لینک مرجع