تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 40 قدم اول شیشه ای های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
40- چه مسئله و مشکلات و بحران‌هایی در زندگی‌تان باعث شد که به فکر نجات خودتان بیافتید؟ آیا این مسائل و مشکلات و بحران را به عنوان عجز می‌پذیرید؟ لطفاً براي هركدام با يك مثال زنده پاسخ دهيد.
لینک مرجع