تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 41 قدم اول شیشه ای های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
41- آیا تا به حال اعتیادتان باعث شد که دستگیر و زندانی شوید؟ یا مشکلات قانونی پیدا کنید؟ یا کاری کرده‌اید که اگر گیر می‌افتادید زندگی‌تان نابود می‌شد؟ لطفاً براي هركدام با يك مثال زنده پاسخ دهيد.
لینک مرجع