تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 43 قدم اول شیشه ای های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
43- فکر می‌کردید مواد سنتی چه تفاوت‌هایی با روانگردان‌ها دارد؟ آیا روانگردان خاصی را برای مصرف دائم انتخاب کرده بودید؟ چرا چنین کردید، آیا اطلاع نداشتید که روانگردان‌ها چه اعتیادی دارند؟ لطفاً براي هركدام با يك مثال زنده پاسخ دهيد.
لینک مرجع