تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نقصها 14- حسادت و غبطه
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
حسادت و غبطه

هرگاه من خودم را با کسی مقایسه کنم چه در حالی که شرایط او را بدانم و چه ندانم و در مقابل او کم بیاورم و در این باره با خودم بجنگم و درگیر باشم باعث بوجود امدن نقص حسادت میشود .

حسادت کردن نسبت به دیگران نتیجه عدم خودباوری و نادیده گرفتن توانایی ها و داشته ها و کمبودهای روحی و روانی است
در گذشته همین نقص حسادت باعث خسارتهای زیادی برای من می شد و من نسبت به ان اصلا اگاهی نداشتم و همیشه فکر میکردم رفتاری درست دارم و مدام در حال مقایسه کردن خود با دیگران از طریق منفی بودم و واقعا حسودی میکردم اگر کسی در محل رندگی ما به لحاظ فیزیکی و قدرت بدنی و یا دارایی و زیبایی چهره و یا هر چیز دیگری برتر بود و سعی میکردم به هر طریقی شده از او قدرتمندتر باشم

غبطه هم برای من معتاد همان معنی حسادت را میدهد هرچند غبطه طرف مثبت حسادت باشد و مرا به سوی پیشرفت و ترقی سوق می دهد اما من معتاد منفی ها را خیلی بهتر از مثبت ها جذب می کنم و به جای غبطه حسادت می کنم

حسادت همیشه به دلیل کم کاری و خود کم بینی خود شخص است و مقایسه های اشتباه باعث بروز این نقص می باشد

زیربنای این نقص ناشکری و ترس و قضاوت بی جا در مورد دیگران است
حسادت یعنی من از داشته دیگران ناراحت هستم. غبطه یعنی از داشته دیگران خوشحال و از نداشتن ان برای خودم ناراحت هستم
حسادت یعنی میخواهم سر به تن کسانی نباشدمثالSadدیگی که برای من نجوشه میخواهم سر ....).ولی غبطه هم از داشته دیگری خوشحالم و هم دوست دارم من هم مثل او به آن داشته برسم.هر وقت حسادت سراغ مان،آمد یک راهکار داره.و اون اینه که سریع یک لیست از داشته هامون تهیه کنیم.
این باعث حال خوبیمون میشه.
لینک مرجع