تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نقصها 16-تنبلی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
تنبلـــــــی

یعنی نادیده گرفتن مسئولیتهای فردی . یعنی کاری را که باید انجام بدهیم به واسطه قضاوت عجولانه و ترس انجام ندادن
تنبلی کار امروز را به فردا انداختن است و هرگز هیچ کاری را درست و سر وقت انجام ندادن .

تنبلی یعنی بی انگیزگی و بی تفاوتی نسبت به هر چیزی که باعث از دست دادن توانایی ها و باورهای شخصی خود و دیگران نسبت به ما میشود

مثال : یعنی شیر میرود و شکار میکند و شغال دور شکار شیر پرسه میزند تا شیر سیر بشود و کنار برود تا به غذا برسد

همین تنبلی یکی از ریشه های بیماری اعتیاد است که باعث از دست دادن وجهه و اعتبار ادم میشود و ادم را توسری خور می کند
و باید بخاطر این نقص هزاران حرف و زخم و زبان را تحمل کرد ترور شد و حرفی نزد و نسبت به دیگران بخاطر ندیدن عملکرد ضعیف خود تصورات باطل داشتن و رنجش گرفتن

گذشته از ترس ، لذت طلبی و غرور نیز از زیربناهای این نقص هستند و باعث میشوند که شخص نه اداب و رسوم نه موقعیتها و نه مسئولیتها را بشناسد و در هر زمینه ای کوتاهی و کم کاری کند و همه اینها باعث زحمت دیگران و قضاوت انها نسبت به شخص میگردد .
لعنت بر این نقص کبیره که آدم را خار و خفیف،و خاک بر سر میکنه.
عزت نفس آدم میندازه سطل زباله.و مفت خوری رو نصیبت میکنه،
تنبلی باعث میشه از هر کس و ناکسی حرف بشنوی.و حتی جسم هم مریض و رنجور
میشه.تنبلی ریشه عقب افتادگی درهمه امور زندگی است.
لینک مرجع