تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نقصها 18-بدقولی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بدقولی

یعنی ارزش قائل نشدن برای خود و خود را بخاطر تنبلی و خودمحوری زیر سوال بردن . بدقولی باعث از دست دادن وجهه و اعتبار ادم می شود .
ادم بدقول برای دیگران ارزشی قائل نیست و با حرفها و وعده های خود انها را سرکار میگذارد .

ادم بدقول فقط برای اینکه خود را مطرح کند و تایید بشود حرف میزند و اصلا در قبال جان و مال مردم هیچگونه مسئولیتی را به عهده نمی گیرد و از اطمینان دیگران سوءاستفاده می کند

درگذشته بخاطر مصرف مواد و از دست دادن تعادل در رفتار و زندگی شخصی ، در خیلی جاها این نقص برایم مشکل ساز می شد و واقعا نمیتوانستم حرفی را که زده ام به مرحله اجرا بگذارم ، چون تمام امور زندگی من دست مواد و بیماری اعتیاد بود و کلا حرف زدن و وعده دادن هایم همه برای این بود که بتوانم به طریقی از طرف مقابلم چیزی به دست اورم و بخاطر همین بدقولی میکردم و بعد از اینکه نیتم مشخص می شد کلی ترور می شدم .
زیر بنای این نقص ترس ، خودمحوری تکامل پرستی و بی مسئولیتی است
لینک مرجع