تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نقصها 21-انتقاد
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
انتقــــــــاد

انتقاد یعنی توجه به ضعفهای دیگران و به انها زخم زبان زدن
انتقاد یعنی خار را در دست دیگران دیدن و شاخه را در چشم خود ندیدن .

خیلی از ما هنوز درگیر درست یا اشتباه بودن ، نقص یا فضیلت بودن انتقاد هستیم . اما درست این است که انتقاد نقصی است که باعث از بین رفتن اعتماد به نفس شخص مقابل و از دست دادن توانایی های او می شود
اگر به جای اینکه برای درست کردن کاری و یا هر چیزی توانستیم از انتقادی که دیگران در مورد ما می کنند ناراحت نشویم و حتی ذره ای در دل خود نگرانی نداشتیم می توانیم بگوییم که انتقاد نقص نیست
زمانیکه میگوییم انتقاد باید به دور از طعنه و منطقی باشد ولی باز به دیگران خسارت میزند پس معلوم میشود انتقاد نقص است

در قدم ششم در مورد انتقاد می خوانیم و متوجه میشویم که کسانیکه از دیگران انتقاد می کنند و نمی خواهند خودشان مورد انتقاد قرار بگیرند همیشه با رفتاری موجه و منطقی که از روی بیماری است با دیگران روبرو می شوند و طاقت شنیدن حرف مخالف را ندارند
جالب است که ما خودمان برای دیگران انرا به عنوان فضیلت استفاده می کنیم ولی زمانیکه دیگران از ما انتقاد کنند انرا به چشم بیماری نگاهش می کنیم . این نشان دهنده دو وجهی بودن بیماری اعتیاد است که برای ما اشکار میسازد که حتی در نیات خیر ما هم بیماری وجود دارد و عدم اگاهی در مورد رفتار درست و مناسب انرا تبدیل به نقص می کند

انتقاد یعنی عیبهای خود را ندیدن و اشتباهات دیگران را تجزیه و تحلیل کردن یعنی بر روی نکته های رفتاری و عملکردهای دیگران دوربین از نوع منفی انداختن و به قضاوت نشستن

اسانترین راه برای ابراز وجود خود انتقاد کردن از عملکرد دیگران است .
ما با انتقاد کردن از دیگران باعث بوجود امدن ترس اضطراب و رنجش در انها میشویم و این کار باعث از دست دادن اطرافیان ما میشود

زیر بنای این نقص خودمحوری خودبزرگ بینی ترس و غرور است
لینک مرجع