تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نقصها 22-طمع
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
طـــــــمع

طمع یعنی چشم داشتن به مال وحقوق دیگران و مال انها را مفت به دست اوردن .
فرد طمعکار از هر فریب و حقه ای برای رسیدن به خواسته خود استفاده می کند و اصلا برای دیگران ارزشی قائل نیست

طمع همیشه حرص خوردن و جنگ کردن برای بیشتر داشتن را به ارمغان می اورد و هیچوقت پایان پذیر نیست
فرد طمعکار چشم خود را به روی همه واقعیات می بندد و فقط به نداشته های خود فکر می کند و به هر طریقی که شده میخواهد انرا از دیگران بگیرد
طمع یعنی ناشکری نسبت به خداوند و قانع نبودن به داشته های خود . وقتی که من به چیزی که دارم قانع نباشم نقص طمع به سراغم می اید
فعال شدن این نقص باعث پا گذاشتن روی ارزشها و داشته ای خود و دیگران میشود و برای ان ، گاهی به شرط بندی و قمار نیز متوسل میشویم و سعی می کنیم از طریق لذت طلبی افراطی زیاده خواهی و تکامل پرستی و ترس که باعث رقابت ناسا
لم ما میشود و زیربنای این نقص هستند به خواسته خودمان برسیم
لینک مرجع