تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نقصها 24-تجمل گرایی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
تجمل گــــــــرایی

هر وقت من بیشتر از حد توانم عمل کنم و به خودم فشار بیاورم این نقص بر روی من کار می کند
تجمل گرایی یعنی برای به دست اوردن چیزی که ندارم متوسل به استفاده از اعمال و رفتار معتادگونه میشوم مثل دروغ گفتن ماسک زدن خسارت زدن به خود و دیگران و ....

این نقص در مورد زرق و برق مال دنیا و مادیات و هر چیزی که به دنیا مربوط میشود است و بخاطر اینکه فوق تصور به نظرم بیایم و یا در مقابل دیگران کم نیاورم و بیشتر از قد و اندازه خودم باشم از این نقص استفاده می کنم

همه ما به اندازه کافی از این نقص شناخت داریم و میدانیم که تجمل گرایی یعنی به نوعی زیر بلیط دیگران رفتن ، خارج از حد توان بودن و به خود خسارت زدن
زیر بنای این نقص غرور ترس لذت طلبی و حسادت می باشد که نتیجه ای جز تکامل پرستی ندارد و من بخاطر تکامل پرست بودن خودم به هر کاری از جمله تجمل گرایی دست میزنم
لینک مرجع