تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: آيا ميتوانيد حامي الاتين باشيد؟؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
الاتين بخشي از الانان ، براي جواناني است كه زندگيشان تحت تاثير نوشيدن و مصرف ديگري قرار گرفته است.
هر گروه الاتين ، به اعضاي بالغ و فعال الانان براي خدمت بعنوان حامي اختياج دارد . سوالات زير به شما كمك ميكند كه تصميم بگيريد آيا ميتوانيد به حامي شدن در الاتين پاسخ مثبت دهيد ؟

1_ آيا شما دنبال خدمتي هستيد كه مفيد و رضايت بخش ، محبت آميز و مهيج باشد ؟

2_ آيا هرگز درباره ي كمك كردن به الاتين فكر كرده ايد ؟

3_ آيا آگاه هستيد كه حامي بودن در الاتين فرصت تمرين 12 قدم براي شماست ؟

4_ آيا جلسه الاتين در شهر شما وجود دارد ؟

5_آيا به نوجواناني فكر كرده ايد كه نيازمند كمك هستند ولي نميتوانند كمك بگيرند ، چون الاتين در دسترسشان نيست ؟

6_ ايا ميتوانيد براي شش ماه يا يكسال آينده به يك جلسه الاتين متعهد باشيد ؟

7_ آيا مشتاق هستيد با اعضاي الاتين ملاقات كرده و با آنها مشاركت كنيد ، بخنديد و بعضي اوقات اشك بريزيد ؟

8_ آيا ميتوانيد بدون كنترل كردن يا دستور دادن به الاتيني ها ، اجازه دهيد جلساتشان را خودشان اداره كنند ؟

9_ آيا ميتوانيد با ذهن باز و پذيرا به اعضاي الاتين گوش كرده و به آنها آزادي بيان بدهيد ؟

10_ آيا ميتوانيد گمنامي اعضاي الاتين را با در ميان نگذاشتن مشاركت هاي آنها با والدينشان يا ديگران حفظ كنيد ؟

11_ آيا ميتوانيد به رفتارهاي نامناسب ديگران نه بگوييد و دليلتان را توضيح دهيد ، در حاليكه همچنان آن افراد را دوست داريد ؟

12_ آيا ميتوانيد ابزارهاي برنامه (شعارها، قدم ها، سنتها ، كتابها و پمفلت ها) را پيشنهاد دهيد و نصيحت نكنيد ؟

13_ آيا تفاوت بين راهنمايي و حاكم بودن بر ديگران را ميدانيد ؟ آيا مشتاق به يادگيري هستيد؟

14_ آيا تا كنون به اين فكر كرده ايد ، كافيست بدانيد چطور انجامش دهيد ، تا در الاتين حامي شويد ؟

اگر حداقل 21 سال سن داريد ، و براي حداقل 2 سال يك عضو فعال الانان و پاسخگوي نيازهاي منطقه تان بوده ايد و مشتاق هستيد كه برنامه تان را با ديگران سهيم شويد ، ميتوانيد در الاتين حامي باشيد .

اگر مشتاق هستيد ميتوانيد با يكي از اين افراد تماس بگيريد : نماينده گروهتان _ يك حامي الاتين _ هماهنگ كننده ناحيه يا منطقه _ نماينده ناحيه يا سرويس اطلاع رساني محلي ارتباط برقرار كنيد .
لینک مرجع