تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: کتابخوانی قدم نهم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

" به طور مستقيم در هرجا كه امكان داشت از افراد فوق جبران خسارت كرديم ، مگر در مواردي كه انجام آن زيان مجددي برايشان و يا ديگران وارد كند".

قبل از اينكه قدم 9 راشروع كنيم بايد اول مطمئن شويم كه قدم 8 را كامل فهميده ايم و مورد استفاده قرار داده ايم .
آيا ليست كساني را كه به آنها آسيب زده ايم ، تهيه كرده ايم؟ آيا درصدد جبران خسارت برآمده ايم؟

قدم 9 به قضاوت خوب ، زمان سنجي مناسب ، اشتياق و احتياط نياز دارد. عبارت " من متاسفم " تنها يكي از راههاي رسيدن به اين قدم است.
افرادي وجود خواهند داشت كه ما مي توانيم از آنها ، تنها يك جبران خسارت جزئي به عمل بياوريم ، مرور مجدد و بي پرده آن شرايط ممكن است به آنها بيشتر آسيب بزند تا اينكه برايشان خوب باشد. موقعيتهايي وجود خواهد داشت كه به نظر مي رسد، بهتر باشد اين عمل {جبران خسارت } كمي به عقب بيفتد و در آن تاخيري وجود داشته باشد. به عبارت ديگر اصلا" ممكن است عاقلانه تر باشد كه هيچگاه آن موضوع مطرح نگردد و بار ديگر باز نشود.

" عكس العملهاي شخصي "
مدت زيادي من با اين تصور كه " اين قدم مرا اذيت خواهد كرد. اينكه بخواهم از ديگران جبران خسارت كنم آسيب مي بينم و ……." از كار كردن بر روي اين قدم دوري مي كردم ، بنابر اين آنرا انجام نمي دادم . اكنون من مي دانم كه اگر از كسي جبران خسارت كردم او ممكن است كه تصورات و فكرهاي زيادي راجع به من داشته باشد، ولي وقتي با او هستم احساس خيلي بهتري خواهم داشت.
خيلي اوقات ، وسوسه مي شوم كه از آشفتگي و اضطراب وخجالت اينكه بخواهم به طور مستقيم جبران خسارت كنم ، دوري و اجتناب كنم و به روشهاي غير مستقيم جبران خسارت نمايم . من مجبور هستم كه انگيزه هايم را قبل از اينكه تصميم بگيرم چطور مي خواهم جبران خسارت كنم ، پيدا كنم .از خود مي پرسم ، آيا من از معذرت خواهي اجتناب مي كنم ، زيرا اينگونه برايم بهتر است ، يا اينكه آيا من از اينكار اجتناب مي كنم چون تصور ميكنم اين براي ديگران بهتر است كه از آنها به روش ديگري جبران خسارت كنم. اين مهم نيست كه عذرخواهي من از طرف ديگران پذيرفته شود يا نه . تا زمانيكه من تلاشم را كرده ام ، وظيفه خود را انجام داده ام .
اين قدم كمك مي كند كه اخرين اثرات احساس گناه در مورد گذشته من ، از بين برود و پاك شود. اكنون مي توانم روي زندگيم ، درحال حاضر ، تمركز كنم .
چندين ماه بود كه جبران خسارت از يك فرد به خصوص را به تاخير مي انداختم و آن را به بعد موكول مي كردم . يك شب در حال فكر كردن به اين بودم كه چطور بايد جبران خسارت كنم ، همان زمان يك شخص گرفتار جلوي درخانه من ايستاد. اين يك اتفاق غير منتظره بود. اين نشانه را گرفتم و جبران خسارت كردم.

((پایدار باشید))
لینک مرجع