تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 2 قدم نهم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
2-عبارت " جبران خسارت مستقيم " به چه معنايي است ؟
لینک مرجع