تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 3 قدم نهم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
3-اگر مابه آن طريقي كه فكر مي كرديم ، صحيح است جبران خسارت كرديم ، اما عكس العمل {طرف مقابل} خصمانه و خشن بود و يا اينكه آن شخص تلاش ما را براي جبران كردن نپذيرفت چه كار بايد بكنيم ؟ {عكس العمل ما درمقابل رفتار آنها چگونه بايد باشد ؟}
لینک مرجع