تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 5 قدم نهم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
5-چطور مي توانيم از افرادي كه ديگر به آنها دسترسي نداريم ، جبران خسارت كنيم ؟ آيا مي توانيم كارهايي خوب و مناسب براي بازماندگان آنها انجام دهيم ؟
لینک مرجع