تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 7 قدم نهم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
7-چطور مي توانيم خودمان را براي فرصتهاي كه اگر قبلا" پيش مي آمد ولي به دليل غرق شدن در مشكلاتمان و گرفتاريهايمان از آنهامي كذاشتيم {و آنها را از دست مي داديم } آماده شويم ؟
لینک مرجع