تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 8 قدم نهم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
8-آيا زماني كه با عباراتي همچون "در انتظار فرصت بهتري هستم" به توجيه كردن كارهايمان مي پردازيم ، مچ خود را مي گيريم ؟ آيا به اين دليل كه مي ترسيم ، در كارهاي خودمان درنگ كرده و دست به دست مي دهيم ؟ چطور مي توانيم بر ترسهايمان غلبه كنيم ؟
لینک مرجع