تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 9 قدم نهم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
9-بعضي از شرايط و موقعيتهايي كه ممكن است جبران خسارت مستقيم سبب آزارديگران شود ، چه هستند ؟
لینک مرجع