تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال2
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
تفاوت بین عجز و توانمندی برایم چیست؟
عجز یعنی من توانایی مقابله با آن را ندارم پس کاری از دستم بر نمی آید اما توانمندی ذاتی و درونی است که من توانایی انجام آن را دارم.
عجز به معني خدايي نكردن است، يعني قبول اين كه من نمي توانم آن كار را انجام دهم
توامندي يعني شناخت خود و استعدادهاي دروني و ذاتي خود،
در برنامه عادتی ها تکیه روی از دست رفتن انرژی شده است، کسی که طریقه نگهداری انرژی خودش را بلد نیست و به راحتی انرژی یک روزه خودش را بخاطر یک لجاجت و درگیری با این و آن از دست می دهد، یک فرد عاجز است و انرژی برای ما تامین کننده توانایی و توانمند کردن ماست، که ما هرروزه از خداوند دریافت میکنیم و به راحتی آبخوردن آنرا در راه مفت از دست میدهیم و اینکار هرروزه ماست و ما از همان دوران کودکی طریقه نگهداری ایبن انرژی حیات بخش را بلد نشدیم و اکنون هم بلد نیستیم و به راحتی حال خوب خودمان را در اثر بیماری قضاوت و نظر و تأیید دیگران مفت می بازیم و بقیه روز را بی رمق و عصبانی بد میگذرانیم . ما امروز در برنامه عادتی ها متوجه شده ایم که کجای کارمان درز دارد و ما چقدر مفت باز هستیم و به راحتی تحت تأثیر بیماری دیگران خراب و ویران میشویم، ما اکنون عجز خودمان را میدانیم و سعی داریم با بی توجه ی به دیگران به خودمان برسیم و خودمان را از مسیر بیماری دیگران خارج کنیم و با این توانمندی به زندگی عادی خودمان برسیم..
سلام دوستان.برام دعا کنید در این انجمن،راهنما پیدا کنم.
لینک مرجع