تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 4
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
با این کار چگونه زمام اختیار زندگی را دوباره به دستم میگیرم؟
وقتی فقط برای امروز زندگی کنم و اصول را تمرین کنم،با راهنمایم تماس داشته باشم برنامه ریزی کنم دعا کنم.مشورت کنم خدمت کنم.اینها را تمرین میکنم و به خودم میپردازم چرا که این باعث میشوند در لحظه باشم و انرژی راصرف خودم کنم ،اینگونه اختیار زندگی را بدست میگیرم.یعنی پرداختن به خودم و دست از کنترل برداشتن.
باتشکرعلیرضا.اس
سلام.
منظور از اینکار اگر همان کنترل نکردن باشد من توجهم بیشتر به خودم و روند بهبودی یا نگاه به بیماری میشود
انرژیم در راه رسیدگی به خودم و زمان بیشتری را صرف خودم میکنم
منظور در برنامه شناسایی روزنه هایی است که ما با بی توجهی انرژی خودمان را مفت و مثل آبخوردن از دست میدادیم، ما از همان دوران کودکی هیچ اطلاعاتی از این مسئله نداشتیم که از خودم مراقبت کنم و به راحتی و مفت انرژیم را از دست ندهم، من نمیدانستم که با کنترل کردن و قضاوت کرد و غیبت نمودن چه چیزی را از دست میدهم، هرگز از کسی نشنیده بودم که باید از انرزی حیات بخش خودم بخوبی مراقبت کنم، مانند پول و دارایی خودم باید از این ثروت خیلی گرانبها نگهداری کنم. همین انرژی می تواند به من در افکار و رفتار و تصمیم گیری خیلی کمک کند، من نیاز به استراحت و ارامش دارم که بتوانم از این منبع حیات بخش خودم برای در اختیار گرفتن زندگی و احساسات و عواطف خودم استفاده کنم، خداوند مهربان هرروز با دادن انرژی برای همان روز به من فرصت استفاده بهینه از انرژیم را می دهد و من باید از این هدیه خدا دادی به نهو احسن استفاده کنم، چون من عادت دارم به راحتی این منبع زندگی بخش را از دست بدهم، باید با اصول این قدمها بتوانم برای حفظ این انرژی تلاش کنم. این انرژی فقط و فقط مال خودم است و من نباید با کنترل و قضاوت دیگران آن را به راحتی تلف کنم. در غیر این صورت نمیتوانم اختیاری در زندگی جدیدم هم داشته باشم...
لینک مرجع