تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال15
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چه وقت میفهمم که به حد کافی روی این امر کار کرده ام؟
من در طول زندگیم هیچ کاری را درست و کامل و تمام و کمال انجام نداده بودم، از همان دوران کودکی با شتاب و عجله و فوراً نتیجه دلخواهم را میخواستم و برای رسیدن به نتیجه دلخواهم هر کاری و خرابکاری میکردم. اما هرگز موفق نمیشدم اما بازهم تکرار میکردم و بازهمان نتیجه به شکست ختم میشد و سالها سعی کردم کار یک مرد عاقل و پخته و دنیا دیده را باهمان عادتهای کودکانه انجام دهم و همیشه شکست خوردم. همیشه بدون انرژی و بیحال و ناتوان و عصبی به زندگی ادامه میدادم. انرژی من بخاطر اینکه من قدر آن را نمیدانستم و با از دست دادن انرژی خودم به دنبال حال خوبی دست به هرخلافی زدم و عاقبت در برنامه اواز رهایی برای کنار گذاشتن عادتهایم، در جلسه شرکت کرده و راهنما دارم و قدم کار کرده و خدمت میکنم و قدم را انتقال میدهم و با گرفتن آرامش متوجه میشوم که در مسیر درست گام بر میدارم...
لینک مرجع