تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال16
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
علائم از دست دادن اختیار زندگی در من چیست؟ (یک فهرست كامل تهیّه کنید)
این علايم گاهی محسوس و مشهود هستن مانند:بیکار شدنم.ولخرجی کردن.نامنظم بودن .شکستهادر زندگی.اشفتگی بیرونی....
و بعضی علائم درونی هستن :عصبانیت.نداشتن تعادل در افکار و احساسات.کنترل کردن....

که همه اینها نشان دهنده این است که هیچ اختیاری در زندگی نداشتم و از دستم خارج شده بود‌.
باتشکر علیرضا.اس
من تمام تخریب و خرابکاریهایم را فهرست کرده و دیده ام که من بدون اختیار داشتن و در کمال ناباوری و بدون تصمیم گیری در این عادتها اسیر مانده ام، من هنوز رفتارهای کودکانه دارم و برای گذران این زندگی با عادتها هرگز موفق نخواهم شد و اما هنوز غرور و انکارم بشدت در مقابلم ایستاده و اجازه نمیدهد من واقعیت ها را ببینم، لذا لیست عجزها و بی اختیاری هایی که زندگیم را آشفته کرده اند را لیست میکنم و دلایل برنامه ای را برای رد کردن غرور و انکارم را مینویسم و پرونده قطوری را ارایه میدهم و متوجه میشوم که من در کمال بی اختیاری زندگیم را به بن بست و نابودی میکشاندم. این علائم همان لیست من برای درامان ماندنم بخاطر وجود این عادتها شروع به برطرف کردن و جایگزین کردن ویژگی و فضیلتهای انسانیم با این عادتها کارم را بمرور انجام میدهم و میدانم من فوراً موفق به از بین بردن و یا جایگزین کردن این عادتها را نخواهم داشت و به خودم فرصت میدهم در برنامه شرکت کنم و با کارکرد این سه قدم و انتقال آن به تازه واردان خودم هم تمرینم را شروع کرده و بمرور احساس رهایی را لمس خواهم کرد..
لینک مرجع