تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال17
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چرا همیشه میخواهم دیگران را کنترل و قضاوت کنم؟ از كنترل آنها چه چيزي عاید من ميشود؟
چون من از الگوهایم یاد گرفتم.و میخواستم دیگران را کنترل،ونقش ناجی و کارذبلد رو بازی کنم.من در زندگی یاد نگرفتم که دیگران را رها کنم و فکر میکردم با کنترل و قضاوت دیگران احساس ارزش و بزرگی میکنم که خود نشان دهنده خلا و پوچی درونیم بود.و جز اشفتگی و قضاوت و حال بدی چیزی نصیبم نمیشد.
انروز با تمرین اصول فقط به خودم کمک میکنم که نخوام دیگران رو کنترل کنم و انرژیم را هدر دهم.
باتشکر علیرضا.اس
مسئله ی کنترل در بین عادتی ها فقط کنترل از روی ترس نیست بلکه ما در زمان کودکی بخاطر بر طرف کردن و کنار امدن با ترس و استرس و نگرانی خودمان نیاز به ابزاری داشتیم که مقداری خیالمان را راحت کند و ما با عادت به کنترل کردن این و آن و شرایط به کنترل کردن هایمان خلاص میکرد و این کنترل کردن با قدرتش در ما تبدیل به وابستگی بسیار قدرتمندی شد که رهایی از آن به این راحتی ها نیست، یک فرد وابسته با اجرای برنامه ای میتواند بیماری خود را غیر فعال نگهدارد ، اما همین فرد توانایی کنترل نکردن را در خودش نمیبیند و با قضاوت و غیبت کردن زندگی خودش را بخطر بیاندازد. لذا کنترل کردن یک ریشه عمیق فرهنگی هم در ما دارد و ما خودمان را موظف میدانیم تا مقداری در زندگی دیگران سرک بکشیم و آنها را کنترل کرده و خیالمان را آسوده کنیم، البته مانند مواد مخدر برای یک مدتی خیالمان راحت میشودف اما باز از جایی دیگر سرک میکشد و ما را عذاب میدهد. ما با رجوع به شروع عادت به کنترل کردن که همان دوران کودکی است برای درمان خودمان اقدام میکنیم و مقدار زیادی از این کنترل کردن ها را کنار میگذاریم..
لینک مرجع