تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 18
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آیا من حاضرم بفهمم که تلاش برای تغيير دادن دیگران، باعث از دست دادن اختیار زندگی و آشفتگی، خصومت و انزجار من از خودم و ديگران شد؟
منظور در برنامه این است که ما در ابتدا با لیست کردن عادتهای خودمان و روش عجز و عاجز شدن خودمان را همچنان ادامه داده و در این قدم علائم از دست دادن اختیار زندگی را در سنین مختلف پیگیری میکنیم، البته در این فهرست بندی عادت به سهل انگاری و تنبلی غوغا خواهد کرد، ما سعی میکنیم با شناسایی و فرصت دادن به خودمان بمرور و آرام و فرصت دادن به خودمان و کمک گرفتن از راهنمای خودمان روزنه هایی را که هست پیدا کرده و درمانگری را از همان نقطه و زمان شروع میکنیم. که ما با بی توجهی انرژی خودمان را مفت و مثل آبخوردن از دست میدادیم، ما از همان دوران کودکی هیچ اطلاعاتی از این مسئله نداشتیم که از خودم مراقبت کنم و به راحتی و مفت انرژیم را از دست ندهم، من نمیدانستم که با کنترل کردن و قضاوت کرد و غیبت نمودن چه چیزی را از دست میدهم، هرگز از کسی نشنیده بودم که باید از انرزی حیات بخش خودم بخوبی مراقبت کنم، مانند پول و دارایی خودم باید از این ثروت خیلی گرانبها نگهداری کنم. همین انرژی می تواند به من در افکار و رفتار و تصمیم گیری خیلی کمک کند، من نیاز به استراحت و ارامش دارم که بتوانم از این منبع حیات بخش خودم برای در اختیار گرفتن زندگی و احساسات و عواطف خودم استفاده کنم، خداوند مهربان هرروز با دادن انرژی برای همان روز به من فرصت استفاده بهینه از انرژیم را می دهد و من باید از این هدیه خدا دادی به نهو احسن استفاده کنم، چون من عادت دارم به راحتی این منبع زندگی بخش را از دست بدهم، باید با اصول این قدمها بتوانم برای حفظ این انرژی تلاش کنم. این انرژی فقط و فقط مال خودم است و من نباید با کنترل و قضاوت دیگران آن را به راحتی تلف کنم. در غیر این صورت نمیتوانم اختیاری در زندگی جدیدم هم داشته باشم...
لینک مرجع