تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال19
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آیا من در برابر رفتارها، عادت‌ها و وابستگیهای ناسالم خود عاجزم؟ از كجا اين عادت به مرور تبديل به وابستگي شده است؟
من فردی هستم که از دوران کودکی آموخته ام که با عادتهای ناسالم خودم زندگی کنم. من نمیدانستم که برای اداره زندگی یک فرد نمیتوان از آن عادتهای دوران کودکی بهره گرفت، اما هیچ هنر دیگری را برای اداره کردن زندگی(مهارتهای زندگی) نداشتم و همان عادتها آنقدر در من ماند و من هم حمایتش کردم که آنها بمرور مزمن شدند و بنام وابستگیهای ناسالم در من هرروز قوی تر شدند و کاملا زندگیم را در اختیار گرفتند و من را با خودشان به هرطرفی کشاندن و من چون برای اداره زندگی راهکار و مهارتی نداشتم از این عادتها برای اداره کردن زندگیم استفاده میکردم و هر روز شکست پشت شکست برایم می آمد و من هیچ اختیار و حق انتخابی برای انجام ندادن آنها نداشتم و من در بی اختیاری کامل و بصورت اتوماتیک آنها را انجام میدادم و اکنون آن عادتهای بجامانده از دوران کودکی تبدیل به وابستگی و هموابستگی و هموابستگی مزمن شده است...
لینک مرجع