تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام بهبودی امروز شما برای دوستان همدرد چیست؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7
زمانی که تسلیم هستیم تمام هستی از ما حمایت میکند و هیچ چیز با ما مخالف نخواهد بود

زیرا ما باهیچ چیز مخالفت نمیکنیم و این یعنی : (((((((((((((((((((((((( آرامش ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
گاهی تنها یه دعا کافیست تا همه چیز عوض شود.
هنگامی که در موقعیتی هستی که میتوانی به کسی کمک کنی ،خوشحال باش

................................................................................​.............................زیرا خداوند دعاهای او را از طریق تو اجابت میکند
جای یك چیز را در زندگیت عوض كن تا زندگیت زیبا شود!
بجای ترس از خدا، عشق را جایگزین كن!

اوشو
پيدا كردن طريقه روحاني كه متعلق به خود است ، مانند پيدا كردن كفشي نو به اندازه ي پايمان است كه در آن احساس راحتي ميكنيم ....
((((((((((((((((((((((((( اصلی که تعیین میکنیم راهنمای پیشرفت ما خواهد بود )))))))))))))))))))))))))))
(((((((((((((((((((((((((((((((( هیچ وقت باطن زندگی خود را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکنید )))))))))))))))))))))))))))))))))))
(((((((((((((((((((((((((( بزرگترین دارایی هر شخص گذشته اوست و کلید زندگی و شادی برای دیگران است )))))))))))))))))))))))))
فروتنی نه علم است که خوانده شود

................................................و نه نظریه که حفظ گردد ،

................................................................................​.بلکه هنری است که احتیاج به تمرین دارد
زندگی یک اثر هنریه
نه یک مسئله ریاضی !

خودتو خیلی در گیر نکن
خیلی هم بهش فکر نکن

فقط ازش لذت ببر!!!
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7
لینک مرجع