تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام بهبودی امروز شما برای دوستان همدرد چیست؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7
((( عنصر طلایی رشد این است که بخواهی برای شرایطی بهتر تغییری ایجاد کنی و سپس با دل و جان مسئولیتش را بپذیری )))
بیشتر از انکه فقط تماشا کنید انجام دهید
اعتیاد یک بیماری ساده نیست ، اما راه حل ساده دارد ، امروز این راه حل را در زندگی خود به کار می گیرم : قدم های دوازده گانه بهبوددی.
((((((((((((((((((((((( هرچه بیشتر به قدرتی برتر وابسته باشیم ، مستقل تر خواهیم بود ))))))))))))))))))))))
(((((((((((((((( قدرت ،از شکست و ضعف کامل برمیخیزد، از دست دادن زندگی گذشته شرط یافتن زندگی جدید است)))))))))))))))
در هنگام خستگی به دو چیز فکر کن :

................................................ 1. آنهایی که منتظر شکست تو هستند تا ( به تو ) بخندند

.................................................2. آنهایی که منتظر پیروزی تو هستند تا ( با تو ) بخندند
هیچگاه نگو به اخر خط رسیدم اگه احساس کردی اخر خطی یادت بیاد معلم کلاس اول همیشه می گفت نقطه سر خط.......
آیا مایلید رابطه تان با دوام باشد ؟ هرگز اجازه ندهید دیگران در زندگی شما دخالت کنند
((((((((((((((((((((((( باورهای غلط و قضاوتهای ذهنی نادرست دو مانع بزرگ برای هشیار ماندن هستند ))))))))))))))))))))
((((( کسانی برد میکنند که تغییر را برابر با فرصت قرار بدهند و کسانی محکوم به شکستند که تغییر را برابر با تهدید میدانند )))))))
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7
لینک مرجع