تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام بهبودی امروز شما برای دوستان همدرد چیست؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7
پيشرفت در زندگي معنوي از طريق دست يافتن نيست ...

بلكه از طريق دست كشيدن حاصل ميشود ...


"پدر اد" راهنماي معنوي بيل"
[تصویر: 82.jpg]
هرگز توان خود را در تغییر دادن خویش دست کم نگیرید.
((((((((((((((((((( کسی که اخلاق و کردارش او را به جایی نرساند ، افتخارات خاندانش او را به جایی نخواهد رسانید )))))))))))))))
((((((((((((((((((((( خداوند هرگز نمی گذارد زمین بخورم اما خودم هستم که باعث میشوم اغلب زمین بخورم )))))))))))))))))
شاید شما بتوانید فقط با امدن به جلسات پاک شوید -ولی اگر میخاهید پاک بمانید وبهبودی را تجربه کنید نیاز است که قدمهای دوازده گانه را تجربه نمایید
به گفته بیل ویلسون :
افرادی که گرفتار اضطراب و افسردگی هستند ، افرادی هستند که هوشیاری عاطفی خود را مورد توجه قرار نداده اند.
آنها هنوز در پی عشق کامل ، امنیت کامل و یا موفقیت کامل هستند .
و بر این باورند که وقتی به اینها برسند دیگر حالشان خوب میشود . حال آنکه اشتباه فکر میکنند ..

آنچه را که میخواهیم مهم نیست ...!! آنچه که هستیم مهم است .
وقتی همه چیز روبراه است که امیدواری معنا ندارد ،

امید زمانی ارزشمند است که همه چیز در بدترین شرایط است؛

پس

هیچ وقت نا امید نشو ،

بویژه در اوج تاریکی و تنهایی و تلخی ...
خوبی های امروز ما باعث از بین رفتن بدی های گذشته مان می شود
من ان انسانی که میتوانستم باشم نیستم..............
من ان انسانی که باید باشم نیستم...............
اما خدا را شکر ان انسانی که قبلا هم بودم نیستم
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7
لینک مرجع