تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام بهبودی امروز شما برای دوستان همدرد چیست؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7
نيرومندترين مردم كسي است كه خشم خود را نگه دارد.
در قلب خود باور داشته باشیم که حادثه ای خوب و شگفت انگیز قرار است که برایمان اتفاق بیفتد
پس...
عاشق زندگیمان باشیم و هر روز را با شکرگزاری بخاطر زنده بودن و پاک بودنمان آغاز کنیم
و یادمان باشد که امروز را که در آنیم خوب زندگی کنیم.
ما در زندگی مرتبا با درسهای تازه ای روبرو

می شویم و

تا زمانی که درسی را یاد نگیریم مجبور به

گذراندن دوباره آن هستیم . . .
هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید
زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است
((((((((((((((((((((((((((((( بعضی از زخمها رو باید درمان کنی تابتونی به راهت ادامه بدی ))))))))))))))))))))))))))))

(((((((((((((((((((((((((((((((((((( بعضی زخمها باید باقی بمونه تا هیچوقت راهت رو گم نکنی ))))))))))))))))))))))))))))))))))
((گاهی خدا میخواهدبادست تو،دست دیگربندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری میگیری بدان دست دیگرت در دست خداست))
شما قادرید دنیای درون خویش را وادار کنید به نفع شما و یا به ضرر شما کار کند.
تلاش برای اینکه ثابت کنیم چه موجود خوبی هستیم ،
تلاش برای اثبات خوب بودن و دوست داشته شدن ..!!
تلاش برای اینکه نشان دهیم دیگران تا چه اندازه ای ما را رنج میدهند .
تلاش برای اینکه نشان دهیم چه اندازه فهیم و دوس داشتنی هستیم "برتر از دیگرانیم" ،
رفتاری مخرب و علیه خویشتن و مانع بهبودیمان است .

اینها نشانه آنند که میخواهیم کسی را کنترل کنیم و خودمان را فریب دهیم . نشانه انست که نمیدانیم ما همینطوری هم بقدر کافی خوب و مقبول هستیم .
اینها نشانه آنند که در یک رابطه بدکارکردی گرفتار شده ایم .
مسئله این نیست که دیگران ما را چگونه ببینند . جدی بگیرند ..
مسئئله این نیست که دیگران بپذیرند چه اندازه خوب هستیم ..
مسئله این نیست که دیگران بدانند تا چه اندازه واجد شرایط و پسندیده هستیم ..

این خود ما هستیم که خودمان را به اندازه کافی نمی شناسیم ، باور نداریم ، بخودمان اعتماد و ایمان نداریم ..

خداوندا ... به من کمک کن که نیازی به این نداشته باشم تا دیگران را به خوب بودن خود متقاعد سازم . خوب و بد خودم را بشناسم و پیدا کنم و خودم را همانطور که هستم باور کنم . بپذیرم ..


"رهایی "
اگر سلامتی می خواهید
اگر ثروت می خواهید
اگرعشق می خواهید
اگر شادی می خواهید
اگر آرامش می خواهید را با تجسم خلاق روزانه و شکر گذاری مداوم انها را بدست آورید........................
مردي از خدا دو چيز خواست... يک گل و يک پروانه...

اما چيزي که به دست آورد يک کاکتوس و يک کرم بود.

غمگين شد.با خود انديشيد شايد خداوند من را دوست ندارد و به من توجهي ندارد.چند روز گذشت.

از آن کاکتوس پر از خار گلي زيبا روييده شدو آن کرم تبديل به پروانه اي زيباشد.اگر چيزي از خدا خواستيد و چيز ديگري دريافت کرديد به او اعتماد کنيد.

خارهاي امروز گلهاي فردايند.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7
لینک مرجع