تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام بهبودی امروز شما برای دوستان همدرد چیست؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7
کجایی ؟! یک کلمه نیست ، گاهی خیلی معنا دارد ! کجایی ؟ یعنی چرا سراغی از ما نمگیری ؟ چرا پیش ما نمیایی ؟ چی کار میکنی ؟ . . . کجایی ؟ یعنی دلتنگتم رفیق ! . . .
(((((((((((((( بر آنچه گذشت آنچه شکست آنچه ریخت آنچه نشد، حسرت نخور ،زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد))))))))))
((((((((((((((((((((( چیزی که سرنوشت انسان را می سازد استعدادهایش نیست بلکه انتخاب هایش است. )))))))))))))))))
((((((((((((( ما الکلی هایی که بهبود یافته ایم بیشتر به خاطر عیب هایمان با هم برادریم تا بخاطر صفات خوبمان ))))))))))))))))
ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ،
ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ:
ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ٬ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﯾﺶ٬ ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺭﻭﻧﺶ٬
در زﺍﯾﺶ ﺩﻭﻡ ﻫﻮﯾﺪﺍ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ!
((((((( به کسانیکه پشت سر شما حرف میزنند بی اعتنا باشید،آنها به همانجا تعلق دارند، یعنی دقیقا پشت سر شما !!! )))))))
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ساده عبور نکن از دنیایی که یکبار تجربه اش می کنی !!! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
(((((((((( انسانیت و ذهنی باز میتواند ما را به سمت ایمان هدایت کند و تمام جلسات انجمن تاییدی بر این موضوع است ))))))))))
(((((((((( سادگی برنامه انجمن به من آموخت که شادی چیزی نیست که بشود تقاضا کرد وقتی به دیگران خدمت کنم،))))))))))))

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( خودش به آرامی به سمت من می آید )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند ما را به زانو درآورد
تنها کسی که در ذهن ما نشسته و می اندیشد،
خودمان هستیم
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7
لینک مرجع