تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام بهبودی امروز شما برای دوستان همدرد چیست؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7
آروم بگو :

...............( خدایا من عاشقت هستم و به تو نیاز دارم به قلب من بیا )

................................................................................​................ مطمئن باش که خدا را یاد کنی اونم یادت میکنه

................................................. (((((((((((((((((((( خدا فقط منتظر یه حرکت از شماست ))))))))))))))))))))....................
آمدن هر شخصی توی زندگیت بی حکمت نیست!!!!!!

......................................................................یا میشه فرد زندگیت !!!!!

................................................................................​..........................یا میشه درس زندگیت !!!!!!
برنامه به ما می اموزد که فلسفه وجودی تمام تغییرات در من توانایی رشد کردن در جهت بهتر بودن يا بهتر شدن است .
// خدایا برای این تغییرات ممنون //

ایا من خود را با اعتماد کامل به خواست خداوند واگذار کرده ام و اطمینان دارم که در پس رنجهای امروز شادمانی و نشاط فردا وجود دارد و همه چیز در جهت تحقق اراده خداوند انجام وظیفه می نماید .
دنیا دو روز است یک روز با تو ویک روز علیه تو روزی که با توست مغرور نباش وروزی که علیه توست صبور باش که هردو میگزرد
انسان تنها موجودی است که می تواند با خود نبرد کند .
اگر بخواهیم زندگی شاد و طولانی در این دنیا داشته باشیم باید کاملا ( صادق ) باشیم
هنگامی که با صداقت به خطاهای خود اقرار میکنیم فروتنی پیدا میکنیم
تا زمانی که در زندگی ما اولویت با اعتماد به نفس باشد ، اتکای واقعی بر قدرتی برتر بی فایده خواهد بود.
آدما مثل عکس هستند ، زیادی بزرگشون کنی کیفیتشون میاد پایین!!!!!!!!!
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7
لینک مرجع