تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: چند اصل مهم بهداشتی در هنگام مسافرت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

در هنگام مسافرت سعی کنید در وحله ی نخست جعبه ی کمک های اولیه را باخود بهمراه داشته باشید.

حتی الامکان سعی کنید از آب آشامیدنی سالم،تصفیه شده،ضدعفونی شده و بهداشتی استفاده نمایید(استفاده از بطری های آب آشامیدنی سالم)
درغیر اینصورت حتما جهت پیشگیری از بیماریهای عفونی و روده ای ، آب را به خوبی جوشانیده و پس از سرد شدن استفاده نمایید.
چون جوشاندن آب یکی از روشهای ساده ی گندزدایی و ضدعفونی نمودن آب آشامیدنی می باشد.

سعی کنید از یخ هایی که در حاشیه خیابان که به صورت غیر بهداشتی تهیه و در شرایط غیر بهداشتی نگهداری وعرضه میشود استفاده ننمایید.

در طول مدت سفر از رعایت بهداشت فردی خود و همراهانتان غافل نشوید،خصوصا قبل از مصرف هرگونه ماده ی غذایی دست های خود را با آب و صابون تمیز شستشو دهید.

جهت تهیه مواد غذایی به هیچ وجه از دست فروشان و دوره گردان حاشیه خیابان خریداری نکنید.

جهت تهیه مواد غذایی بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی که توسط بازرسین بهداشت نظارت می گردد خریداری نموده و در هنگام خریدمواد غذایی به تارخ تولیدوانقضاء،پروانه ساخت،مجوزبهداشتی و صنایع غذایی توجه ویژه ای داشته باشید.
از مواد غذایی فله ای و بدون مجوز بهداشتی اکیدا خودداری نموده و استفاده ننمایید.

حتی الامکان جهت خوردن غذا از رستورانهای بین راهی استفاده نکنید،سعی کنید قبل از حرکت مواد غذایی بهداشتی کنسرو شده ومناسب در طول سفر بهمراه داشته باشید تا خدایی ناکرده بعلت مصرف غذای آلوده در طول سفر دچار مشکل و بیماری یا حتی مرگ نشوید.

در طول سفر اگر یک ساعت پس از مصرف غذا دچار سرگیجه،تهوع،دل درد و اسهال شدید،سریعا به اولین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نموده و خود را تحت درمان قرار دهید.
چون علائم فوق مربوط به مسمومیت غذایی می باشد که بسیار خطرناک و در پاره ای از موارد منجر به مرگ خواهد شد.

با رعایت اصول فوق و مواردی که متعاقبا به اطلاع شما عزیزان خوام رساند مطمئن باشید سفری ایمن وبی خطر از لحاظ بهداشتی در پیش رو خواهید داشت.

با آرزوی سفری خوش برای تمامی شما عزیزان

=============

به یاد آرزوهایم
سکوتی می کنم بالاتر از FARYAD
لینک مرجع