تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نكته روز
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
زندگی مثل دوچرخه سواری می مونه،برای حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی
خداوند بهترین احساس را به تو عطا می کند.زمانی که بدانی! اولین و آخرین امید خداوند است.
ديروز تاريخ است . فردا راز است . امروز يك هديه است.
* تغييرات غيراصولي هرج و مرج ايجاد مي كند و تغيير نكردن پوسيدگي است.
گاهی اوقات نرسیدن بهتر از رسیدنه
* گوش شنوا زير بناي مهارتهاي ارتباطي است.
سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم.
هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود .
* هرگز چيزي تغيير نيافته اين ماييم كه عوض مي شويم.
خداوند کمکم کن تا چشمهایم را از کدورت پاک کنم تا تورا آنگونه که هستی ببینم
لینک مرجع