تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نقصها 26-تنهایی و جدایی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
تنهایی و جدایی
تنهایی یعنی بدون خدا زندگی کردن و جدایی یعنی دور از خانواده ، اجتماع و دوستان زندگی کردن
متاسفانه عدم شناخت ما نسبت به خداوند و اینکه ما به خداوند نیاز داریم باعث تنهایی و خودمحوری ما میشود و در همین مواقع افکار منفی و شیطانی بر ما غالب میشود و بیماری ما را تحت کنترل خود میگیرد

غرور و تکبر نیز باعث میشود که ما از دنیای اطرافمان و ادمها جدا شویم و با انها ارتباطی نداشته باشیم
جدایی یعنی خود را از دیگران برتر و یا کمتر بدانیم و فقط به افکار منفی خودمان بها بدهیم و انکار خود پناه ببریم
زمانی که خودمحوری و ترس همراه با خودبزرگ بینی و خود کوچک بینی روی من کار کند و خودم را دائما با دیگران مقایسه کنم بیشتر دچار تنهایی و جدایی میشوم و اینها زیربنای این نقص هستند
نقص خود برتر بینی،و اینکه من هم میدونم و هم میتونم.و نقش راهنمای خودبودن،باعث
شده که ازاجتماع دوری کنم.و بیشترین دوری من از انجمن و جلسه است،هیچ کسی
را قبول ندارم.و در حد خودم نمیدونم،که بتونن چیزی بهم یاد بدن.غرور هم آتش این جدایی را شعله ورتر میکنه.
لینک مرجع