تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نگرش _ نمونه های رفتاری _ سوال 4
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
نسبت به افرادی که زندگی شان سخت تر از من است ، چه احساسی دارم ؟
(۷-۱-۱۳۹۴ ۰۵:۱۷ عصر)طلعت نوشته شده توسط: [ -> ]نسبت به افرادی که زندگی شان سخت تر از من است ، چه احساسی دارم ؟


اول کنترل میکنم . در زندگی شخصی شان دخالت میکنم . مقایسه میکنم . قبلا از اینکه خودم در رفاه هستم احساس گناه میکردم . احساس مسئولیت بیمارگونه و بیش از حد داشتم . خودمو در مشکلاتشان غرق میکردم و در نقش ناجی از روی دلسوزی و ترحم کمک میکردم . گاهی حمایت ناسالم میکردم . آنها را به خودم وابسته میکردم . و روزیکه رهاشون میکردم و سراغی ازشون نمیگرفتم ،آنها از این رفتار من تعجب میکردند .

امروز اگر میتوانم به کسی کمک کنم ، باید زیربنایش عشق باشه نه احساس گناه و دلسوزی _ متعادل باشه نه افراطی .
لینک مرجع