تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: از سخنان بیل ویلسون ...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2
کوه فراموش شده ...!!!

وقتی کودک بودم ، رگه هایی از آنچه که مرا به طرف الکل میکشاند ، کم کم در وجودم پرورانده میشد .

در شهر کوچکی در رومونت در سایه کوه الوس بزرگ شدم . از همان ابتدا به این کوه عظیم الجثه نگاه میکردم و با خود فکر میکردم که آیا روزی به بالای این کوه بروم . اما خیلی زود با آبنباتی که خاله ام برایم آورده بود ، این فکرها از ذهنم خارج شد .
اینک پس از 35 سال که از آن روز میگذرد ، هنوز دنبال آبنبات هایی هستم که زندگی در اختیارم میگذارد ...
و دیگر اصلا به کوه عظیم فکر نمی کنم ...!!
تا درون را نسازم ابادیهای بیرون افسانه هستن-بیل ویلسون
بیل ویلسون :

"زمانی به جشنی دعوت شدم شانزده سالم بود ، وقتی از جشن امدم بیرون میانسال بودم "

بعنوان یک بیمار خصلت ما این است که در مسئله ای آنقدر میمانیم تا زیبایی را به تلخی میکشیم ، در شادی ، یا غم ..!!
[/size]من اعتقاد دارم که جمعیت ما خوشبخت ترین جماعت انسانی در میان فرزندان خداوند است .
چرا که ، می بینیم ما مجبوریم پاسخی روحانی پیدا کنیم تا نمیریم ...!!
و بیماری داریم که درمانش فقط خداوند است ..
[/color]
"بیل ویلسون"
چه دستش سنگین بود .... سالها از ماجرای سیلی اعتیاد میگذرد ، اما هنوز گوشم سوت میکشد ...

گاهی آموخته هایم را توجیهی میکنم برای رنجاندن دیگران ...!!!! از خود بتی می سازم و غافل از آنم که تا همین دیروز تندیس آشفتگی بودم ...!!
در انجمن هرکس رهجوی افکار خود باشد ، هلاک خواهد شد ...
بزرگترین خائن برای من ، فکر من است ، درون من سیستم انکار _ خودفریبی _ انحراف فکری و افکار احمقانه وجود دارد که به دنبال کوچکترین فرصت هستند که با اصول روحانی نباشم ....

"دکترباب"

فراموش كن چه كاري براي ديگران انجام داده اي و بياد بياور كه مردم براي تو چه كرده اند.
فراموش كن كه دنيا به تو مديون است، به آن بينديش كه تو مديون دنيا هستي .
سعي كن گذاشته ات را فراموش كني و بيشتر از وظيفه ات در آينده انجام دهي.
دوستانت را ببين كه مثل تو واقعي هستند و سعي كن به جاي صورت آنان قلب آنان را ببيني و بدان آنها هم تشنه شادي و شعف هستند.
من فقط یکبار مسافر این جهان ام ... بگذار هر کار نیکی که میتوانم برای هرکسی ، یا هر موجودی که باشد انجام دهم .

خدای من .... مگذار که از آن منحرف شوم ، یا غفلت نمایم ، چون دیگر از این مسیر عبور نخواهم کرد .
بگذارید خشمتان فروکش کند،کسی که مرا ناراحت میکند،در ان لحظه بر ان قدرت دارد و مرا کنترل میکند.

راه حل:

من خودم زندگی ام را انتخاب میکنم و زندگی ام را دست هیچ نادانی نمیسپارم تا مرا عصبانی کند

w.bill
عجز حالتی روحانی و موهبتی الهی است ، که درک آن فقط نصیب کسانی میشود که از آنچه که هستند ، خسته شده اند و آمادگی تحول دارند و تشنه تغییر هستند ..

"بیل ویلسون"
صفحه ها: 1 2
لینک مرجع