تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: تاثیر دروغگویی بر اعضای خانواده
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
تاثیرات دروغگويی بر اعضای خانواده

زندگی بسیاری از اعضای خانواده معتادان، شدیدا تحت تاثیر عوارض روانی بیماری اعتیاد از جمله دروغگویی قرار می گیرد. برخی از تاثیراتی که گریبانگیر خانواده معتادان می شوند عبارتند از:از بين رفتن اعتماد، احترام، و بروز رفتارهای خشونت آمیز نسبت به فرد معتاد
مشکل تر شدن برقراری ارتباطات سالم و صادقانه متقابل
دچار شدن به احساساتی نظیر تحقير شدن، نا امیدی، و خستگی به دلیل مواجه بودن با انکار و دروغگویی دائمی فرد معتاد
شک و تردید نسبت به تصمیمات و افکار خود – آنها ممکن است فکر کنند شاید چیزهایی که فرد معتاد می گوید درست باشد و این آنها هستند که اشتباه می کنند.
استفاده کردن از مکانیزم دفاعی انکار برای كنار آمدن با مشكل اعتياد ، دقیقا مانند فرد معتاد – در این شرایط آنها به منظور حفاظت از انسجام خانواده و حضور در اجتماع با دروغ و دستکاری حقیقت بر روی مشکل اعتياد فرد مبتلا سرپوش می گذارند. به قول معروف مثل کبک سرشان را زیر برف پنهان می کنند تا کسی متوجه مشکل بزرگی که در خانواده آنها وجود دارد نشود.
انکار کردن تاثیرات منفی اعتیاد بر خودشان، علیرغم پذیرفتن اصل مشکل اعتیاد – آنها مشکل اعتیاد راتشخیص می دهند، ولی اثرات آن را بر روی خود انکار کرده و سعی می کنند حواس خود را به جاهای دیگر مشغول کنند.
لینک مرجع