تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: رفتارهای معتاد
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
رفتارهای معتاد

اعضای خانواده یک معتاد، اغلب قبل از خود او متوجه شروع تغییرات رفتاری و بی توجهی او نسبت به زندگی می شوند. آنها متوجه می شوند که فرد معتاد در مورد وضع ظاهری و بهداشت خود بی توجه بوده و همیشه کثیف و ژولیده به نظر می رسد. آنها از مشاهده عزیزشان در چنین شرایط نامناسبی بسیار ناراحت و اندوهناک می شوند. آنها حوادث مختلفی که برای معتاد پیش می آید، آثار زخم و کبودی، و از نابود شدن اموال شخصی او را مشاهده می کنند، در حالی که خود او هیچ چيز در مورد اتفاقات اطراف خود به ياد ندارند و همه حواس او متوجه مصرف مواد مخدر است. خانواده ها می بینند که عزیزشان همه علاقه خود نسبت به فعالیت های زندگی را از دست داده است و مایل است در تمام طول روز خود را در اتاق محبوس کرده، بخوابد و یا از مواد مخدر استفاده کند. این شرایط باعث می شود که فرد معتاد از دیگران گریزان شده و نتواند در میهمانی ها و مناسبتهای خانوادگی شرکت کند. در چنین شرایطی مثلا همسر فرد معتاد از قضاوت دیگران در مورد رفتارهای غیر معمول همسرش دچار ترس و نگرانی می شود. یکی دیگر از نگرانی های خانواده مصرف مواد مخدر در خانه است، زیرا آنها می ترسند که آلوده بودن فضای خانه، بر سلامت سایر اعضا به خصوص کودکان و خردسالان نیز تاثیر بگذارد. اعضای خانواده، اغلب تمام وقت و انرژی خود را صرف تلاش برای تغییر رفتار معتاد و متوقف کردن اعتیاد او می کنند، اما تنها نتیجه ای که از این کار می گیرند، شکست، و نا امیدی است؛ چراکه فرد معتاد همواره اشتباهات خود را انکار کرده و هیچگاه حاضر به پذیرش صحبت های آنان نیست.
اعضای خانواده با مشاهده تباه شدن زندگی عزیزشان بر اثر اعتیاد، همه تلاش خود را به کار می گیرند تا او را از مصرف مواد مخدر منصرف کنند. اما سرانجام متوجه می شوند که تمام سعی و تلاششان بیهوده بوده است و علی رغم همه تلاش هایشان، فرد معتاد کماکان به مصرف مواد ادامه می دهد. واقعیت این است تا زمانی که فرد معتاد آمادگی و تمایل لازم برای ترک اعتیاد را نداشته باشد، هیچکس و هیچ چیز نمی تواند وی را از ادامه مصرف مواد باز دارد
لینک مرجع