تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: ارتباط ... بازتاب_ سوال یک چالش های ارتباط ..
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
ارتباط ...

در الانان می آموزیم که نسبت به رفتار و گفتارمان مسئول تر باشیم .. در ابتدا روابط ما به جای آنکه برپایه ی واقعیت باشد ، بر پایه آنچه فکر میکردیم دیگری میخواهد بشنود ، متمرکز بود ..بعضی از ما بدون فریاد زدن قادر به مخالفت نبودیم و برای بقیه مان سخت بود که احساسات خودمان را بی پرده و صریح ابراز کنیم ، چرا که نمی دانستیم واقعا چه احساسی داریم .
شاید از افراد مورد علاقمان انتظار داشتیم ، که ذهنمان را بخوانند و نیازهایمان را پیش بینی کنند، اما وقتی آنها کوتاهی میکردند ما نا امید و عصبانی میشدیم . بعدا کم کم فهمیدیم که در یک گفتگو هر فردی از جمله خودمان ، شخصا دارای اهمیت است .به عنوان کسی که با بیماری الکلیسم زندگی کرده ، شاید برای دفاع کردن از خودمان یا مستقیم مورد خطاب قرار دادن طرف مشاجره با مشکلاتی روبرو بوده ایم . اصول الانان اظهار میکند که ما با ارزش هستیم و اینکه ما نمیتوانیم به براورده شدن نیازهایمان امیدی داشته باشیم ، مگر اینکه سعی کنیم این نیازها را بشناسیم.
شاید تا بحال فهمیده ایم که نمی تواننستیم چطور به انچه که دیگری میگفت گوش فرا دهیم ، اصول شخصی مان، تنها دستور کاری بود که داشتیم ، اما الانان ما را تشویق میکند که بیاموزیم در روابطمان چطور صریح ، بی پرده و مهربان باشیم ..

باز تاب ...
"امروز با آگاهی از عباراتی که استفاده میکنم ، یاد میگیرم که مسئولانه تر ارتباط برقرار کنم، نه تنها ااحساساتم را بی پرده و روشن در میان میگذارم ، بلکه به شیوه ی سالم تری گفتگو میکنم . بجای اینکه بگویم تو با من اینکار یا آن کار را کردی ، روش های بهتری برای بیان احساسات و نیازهایم وجود دارد من میتوانم درباره ی خودم و احساساتم صحبت کنم. بجای اینکه به دیگری بگویم تو باعث شدی که من فلان طور احساس کنم ، میتوانم آنچه را که تجربه کرده ام را توضیح بدهم .
من میتوانم درباره ی نیازها و خواسته هایم صحبت کنم. من دیگر یک قربانی نیستم . "شهامت عوض شدن"

پرسششششششششششششششش
1 _ چالش های ارتباط

سوال یک : چرا صحبت کردن با بعضی از اشخاص برای من سخت تر از دیگران است ؟
صحبت کردن بهترین راه حل برای رفع مشکلات و سوء تفاهم هاست .
اما این به تجربه های من برمیگرده ، که من سعی کردم صحبت کنم و طرف مقابلم را بشنوم ، اما ترس دارم و بی اعتمادم .
ترس از آسیب بیشتر . بی اعتماد به طرف مقابل که حد و مرزم منو ندیده بگیره . و بی اعتماد به خودم که پذیرش و فروتنی را نداشته باشم ، و واکنش نشان بدهم . از پیامدش میترسم .
شاید رنجشهای حل نشده دارم . در روابطم شفاف و مسئولیت پذیر نیستم .
لینک مرجع