تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نقش ژن در بی‌ علاقگی به درس و مدرسه
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
محققان دریافته‌ اند که بی‌ توجهی کودکان به درس و مدرسه همیشه از سر تنبلی نیست، بلکه ریشه در ژنی دارد که از والدین خود به ارث برده‌اند.

محققان دانشگاه ایالت اوهایو 13 هزار دوقلو را از 6 کشور جهان مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند انگیزه یادگیری در 40 تا 50 درصد این کودکان متفاوت است. آنها گفته‌اند که این اختلافات از تفاوت در ساختار دی‌ان‌ای آن‌ها منجر شده است.

این نتیجه برای دانشمندانی که عوامل محیطی مانند خانواده و معلمان مشترک را علت اصلی بی‌علاقگی به درس و مدرسه می‌دانستند، بسیار تعجب‌آور و در حالی است که عوامل محیطی مشترک کمترین تاثیر و ژنتیک بیشترین تاثیر را در ایجاد انگیزه یادگیری کودکان دارد.

به گفته استیفن پترین، دستیار نویسنده این مطالعه، نتایج تحقیق مذکور با بررسی داده‌هایی از کشور‌ها، سیستم‌های آموزشی و فرهنگ‌های مختلف بدست آمده و در تمام موارد این نتیجه صدق می‌کند. این یافته‌ها نشان می‌دهد قبل از اینکه والدین، معلمان و کودکان را مقصر بی‌توجهی به درس بدانند بهتر است کمی بیشتر فکر کنند؛ شاید هیچ‌کس در این مسأله مقصر نباشد.


یافته‌های حاصل از این پژوهش در مجله تفاوت‌های شخصی و شخصیتی به چاپ رسیده است.
لینک مرجع