تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 6قدم دوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
-ايا در قدم دوم ما حتما بايد ايمان بياوريم؟
تا ایمان را چه تعریف کنیم اگر منظور از ایمان فقط ایمان به خداوند باشد که فکر کنم باید یا خیلی خواهان باشم و یا اینکه آمادگی درونی زیادی داشته باشم . که ایمان قبلی که شاید هم آن را قبول نداشته ام تغییر کند و نگرش بهتری پیدا کنم .
ولی اگر منظور امیدوار بودن باشد شاید با دیدن موفقیت دیگران که می توانند به نوعی نیروی برتر ما باشند به آنها ایمان بیاورم و از آنها کمک بگیرم .
قدم دوم مثل باز كردن در مي ماند ما فقط كليد را مي اندازيم واين كليد تمايل است.قدم دوم نمي گويد كه ما حتما بايد به خداوند ايمان داشته باشيم ويا معرفت خاصي داشته باشيم تا بتوانيم قدم دوم را انجام دهيم بلكه به مرور مي گوييم ايمان اورده ايم.اگر لازمه ي اين قدم ايمان بود من بايد سالها دراين قدم بمانم تا ايمان پيدا كنم وبعد اين قدم را انجام دهم.همين كه من تمايل داشته باشم مي توانم با خدا ارتباط پيدا كنم .به محض اينكه شخص بتواند حتي اقرار كند كه اعتقاد دارد يا مي خواهد اعتقاد داشته باشد راهش اغاز شده واين مطلب براي ما مژده بزرگي است زيرا ما فكر مي كرديم اگر نتوانيم بسياري از مطالبي را كه باورشان مشكل به نظر مي رسد به خاطر ايمان بپذيريم.بهره برداري از اصول روحاني برايمان امكان پذير نخواهد بود .بنابراين وقتي كه در يافتيم كه كار را مي توان از مرحله ي ساده تر شروع كرد خيالمان اسوده شده وترس هايمان كم رنگ تر مي شود.
در این قدم ما با خداوند آشنا میشویم. همه ی ما قبل از برنامه برداشتی از خداوند داشتیم. اما در قدم دو یاد میگیریم که برداشت ما از خداوند درست نبوده است. در این قدم ما یاد میگیریم که با خداوند آشتی کنیم و او را به زندگی خود دعوت کنیم.
در قدم دوم متوجه شدم سلامت عقل ندارم و اکثر مواقع به تنهایی و با فکر و عقل خودم جلو میرفتم و کارهامو انجام میدادم
ترس از مشورت داشتم...درسته توی انجام کارهام به خدا توکل میکردم ولی ترسهای من مانع از مشورت با اهلش بود و باعث میشد بعضی مواقع از خداوند و دنیا و مردمش گله کنم
ولی حالا متوجه شدم به تنهایی از پس مسایلم برنمیام و بایستی با کمک خالق مهربانم و با مشورت درست زندگیم را در مسیر صحیحی ادامه بدم
قدم دوم پذیرش خداوند بعنوان نیروی برتر و پذیرش ایمان است
لینک مرجع