تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 9قدم دوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
-خداوند را كجا مي توان يافت وايا بايد به جستجويش پرداخت؟
من قبلا فکر می کردم خداوند را با در دوردست ها جستجو کرد و شاید هم خیلی اصراری به جستجو و پیدا کردنش نداشتم.
ولی با درک امروز خداوند را نیرویی در درون خود می دانم که با رشته ای به نیروی بزرگ کائنات متصل است و من وقتی که می خواهم با او حرف بزنم به درون خودم توجه می کنم و احساس می کنم که دستهای او آماده است که من دستهایم را در دستش بگذارم و برایش صحبت کنم بنابراین برای پیدا کردنش هیچ نیازی به جستجو ندارم .
البته من با دیدن زیباییهای طبیعت وجود خداوند را احساس می کنم و فکر می کنم که خداوند در همه جا پخش شده است . در همه موجودات و همه جای طبیعت . باید دیده را تقویت کرد .
خداوند را مي شود در عمق وجودمان پيدا كنيم از نظر ما اين فقط انجاست كه مي توان انرا يافت .بهشت خدا در درون ماست بنابراين احتياج نداريم جاي ديگري بگرديم دنبال خدا.اگر من مي خواهم خدا را پيدا كنم بايد بروم به درون خود.اصلا برنامه دوازده قدم هدفش اين است كه ما به خدا برسيم وقدرتي به ما مي دهد كه خداي درون را پيدا كنيم.حالا دليل اينكه اين قدر خدا به ما نزديك بوده ولي تا به حال خدا را تجربه نكرده ايم به خاطر اين است كه از او ترسيده ام.هميشه به مشكلات خود فكر مي كرديم.وقتي ما سختي مي كشيم مثلا ناراحتي همسر وفرزندويا امنيت اقتصادي هستيم ترس وجود ما را مي گيرد ويا هر موقع كسي به ما چپ چپ نگاه كند به ما بر مي خورد ورنجش پيدا مي كنيم واز خدا دور مي شويم.ما بايد بدون ترس وبي باكانه شروع كنيم.به تميز كردن كانال ارتباطي مان با خداوند وبرسيم به قلبمان.هدف اين است كه ايينه قلبمان را تميز كنيم تا بتوانيم عكس خداوند را در قلبمان ببينيم.
خداوند لایزال و لا مکان است در همه جا حضور دارد و به قدر فهم ما گسترده میشود
خداوند همیشه با ما و در کنار ما بوده و هست و خواهد بود و در درون ما وجود دارد
خداوند را با تمام وجود در درونمان میتوانیم حس کنیم وقتی به او نزدیک شویم
با دیدن خودمون و با نعمتاتی ک بهمون داده میشه خدا را یافت (بقیه کائنات و جهان جای خود )و برای جستجوی خدا باید از خودمون شروع کنیم تا به خدا برسیم
لینک مرجع