تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نوزادان تازه متولد شده من و شما را چگونه میبینند؟!
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
نوزادان جهان را چگونه میبینند؟

آیا تابحال به این موضوع فکر کرده اید که نوزادان پدر و مادر شان را چه شکلی میبینند و آنها را چطور تشخیص می دهند؟
نوزادان جهان را چگونه میبینند؟
محققان برای اولین بار در جهان ادراک بصری نوزادان تازه متولد شده را بررسی کردند و دریافتند که آنها می‌توانند حالت چهره والدینشان را از فاصله 30 سانتیمتری تشخیص دهند.
سرانجام محققان با ترکیب علم ریاضی، فناوری و دانش قبلی درباره درک بصری، نشان دادند نوزادان تازه متولد شده جهان اطراف خود را چگونه می‌بینند.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نوزادان دو تا سه روزه قادرند حالات چهره و عواطف اطرافیان را از فاصله 30 سانتیمتری تشخیص دهند. اگر این فاصله به 60 سانتیمتر افزایش یابد نوزاد حالات و چهره‌ها را بسیار تار و مبهم دریافت می‌کند.
این مطالعه به افزایش آگاهی دانشمندان درباره جهان بصری نوزادان کمک شایانی کرده است. همچنین طبق این مطالعه، می‌توان توضیح داد که چگونه نوزادان در روزهای اولیه زندگی و قبل از اینکه قوه بینایی‌شان برای درک جزئیات آماده شود، می‌توانند حالات چهره والدینشان را تقلید کنند. نکته مهم در این مطالعه «حرکت» است.
پیش از این، محققان با استفاده از عکس‌ های گوناگون سعی در برآورد دقیق درک بصری نوزادان داشتند. ایده تازه در این مطالعه جدید استفاده از عکس‌های متحرک بود. در این تحقیق ثابت شد، نوزادان تازه متولد شده تنها می‌توانند حالات چهره را ببینند و ممکن است قادر به فهم معنای حالات نباشند.

ایسنا
لینک مرجع